× بستن تبلیغات
فوریه
5
2018

تحقیق حرکت سیمانتیک (فنی و مهندسی)

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 26
حجم فایل 16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

. 1) سینماتیك

سینماتیك ماشینها عبارت از مطالعه و تجزیه و تحلیلی راجع به حركت نسبی اجزاء ماشینها می باشد. در این تجزیه و تحلیل تغییر مكان، سرعت و شتاب مورد نظر قرار خواهد گرفت.

2. 1) دینامیك

دینامیك ماشین با نیروهای وارد بر اجزاء یك ماشین و حركات ناشی از این نیروها سر و كار دارد.

3. 1) ماشین

یك ماشین وسیله ای است برای تغییر فرم و انتقال انرژی. این ماشین اغلب اوقات از تركیب تعدادی قطعات ثابت و متحرك مشخص می گردد كه به منظور تنظیم قدرت منشاء و كاری كه می بایست انجام شود بین آنها قرار می گیرد.

4. 1) دیاگرام سینماتیكی

در مطالعه حركات اجزاء یك ماشین معمولاً دیاگرامی از اجزاء به گونه ای رسم می گردد كه در رسم آنها از اندازه هایی استفاده می گردد كه در حركت اجزاء مؤثر می باشند. دیاگرام نشان داده شده در شكل 1.1 اجزاء اصلی موتور دیزل نشان داده می شود.

1.5) مكانیزم

یك زنجیره سینماتیكی عبارت از یك مجموعه میله های صلب می باشد كه ضمن اتصال یا تماس به یكدیگر می توانند نسبت به یكدیگر دارای حركت نسبی باشند. اگر یكی از میله ها ثابت بوده و حركت یكی از میله های دیگر به وضعیت جدید موجب حركت سایر میله ها در وضعیتهای مشخص و قابل پیش بینی گردد مجموعه را زنجیره سینماتیكی مقید می نامند، اگر یكی از میله ها ثابت درنظر گرفته شده و حركت یكی از میله های دیگر به وضعیت جدید موجب حركت سایر میله ها در وضعیتهای مشخص و قابل پیش بینی نگردد آنگاه مجموعه را زنجیره سینماتیكی غیرمقید می نامند. یك زنجیرة سینماتیكی مقید را موقعی یك مكانیزم می نامند كه اگر مثلاً مطابق شكل 1.1 میله 1 ثابت بوده باشد پیستون و میله رابط (شاتون) به ازای هر موقعیت مشخص لنگ دارای موقعیتی مشخص و معین بوده باشند. بنابراین مجموعه یك زنجیره سینماتیكی مقید و یا یك مكانیزم می باشد.

6. 1) حركت در صفحه

موقعی یك جسم دارای حركت در صفحه خواهد بود كه تمام نقاط آن در صفحاتی موازی با یك صفحه مبنا حركت نماید. این صفحه مبنا، را صفحه حركت می نامند. حركت در صفحه می تواند یكی از سه نوع انتقالی، دورانی و تركیب انتقالی و دورانی باشد.

7. 1) انتقال

اگر جسمی طوری حركت كند كه تمام خطوط مستقیم واقع برروی آن همواره وضعیت هایی موازی همدیگر داشته باشند جسم دارای انتقال خواهد بود. حركت انتقالی مستقیم الخط حركتی است كه در آن تمام نقاط واقع برروی جسم در امتداد خطی مستقیم حركت می نمایند.

8. 1) دوران

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات