× بستن تبلیغات
فوریه
5
2018

تحقیق بررسی آثار و علائم رویداد ENSO در ایران (گوناگون)

دسته بندی گوناگون
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 13
حجم فایل 7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

-6 بررسی آثار و علائم رویداد ENSO در ایران

در این بررسی وضعیت اقلیمی ایران در طی سال وقوع رویداد  مورد مطالعه قرار گرفته است و بطور كلی 6 رویداد النینو از سال 1960 الی 1989 بررسی شده است. قبل از هرگونه توضیحی در ذیل سالهای وقوع رویداد النینو كه از مرجع 2 اقتباس شده، آورده می شود.

همانطور كه در جدول 2 دیده می شود در طی یك پریود 1960 الی 1989، 8 رویداد ضعیف، متوسط و قوی در سالهای زیر اتفاق افتاده است:

1987 – 1986 – 1983 – 1982 – 1976 – 1972 – 1969 – 1965

در بررسی انجام شدة فعلی به استثناء دو رویداد بزرگ 83-1982، در سایر رویدادها كار بررسی دنبال شده، جدا كردن ایندو رویداد بدان علت است كه اساساً شكل گیری ایندو رویداد در مقایسه با سایر رویدادها وضعیتی غیركلاسیك داشته و در واقع یك نابهنجاری درون نابهنجاری اصلی بوده، بدین معنا كه اصولاً نابهنجاری های دما در رویدادهای كلاسیك در سواحل شرقی آمریكای جنوبی (سواحل پرو و اكوادر) شكل می گیرد و سپس به سمت غرب توسعه می یابد ولی رویداد بزرگ 83-1982 در فرم مختلفی ظاهر شده در این رویداد در طی سال 1982، نخست آب گرم بطور غیرمعمول در غرب و مركز اقیانوس آرام توسعه یافته و سپس این گرمایش به سمت شرق منتشر شده است. به همین دلیل در بررسی انجام شدة فعلی رویداد 83-1982 درنظر گرفته نشده است.

 

1-1-6 مراحل انجام كار

بعنوان نخستین قدم اقدام به جمع آوری داده های دما، بارندگی و فشار QFF، تعدادی از ایستگاههای سینوپتیك به شكل میانگین های ماهیانه در طی پریود 1960-1989 شد. پس از دریافت این داده ها از مركز كامپیوتر سازمان هواشناسی كشور، برای انجام كار نخست توسط یك كار كامپیوتری. برنامه ای به زبان C نوشته شد و بدنبال آن نمودارهای فصلی از پارامترهای دما، بارندگی و فشار در طی پریود مذكور و برای 15 ایستگاه سینوپتیك كشور بدست آمد. ایستگاههای انتخابی به شرح ذیل می باشند:

تبریز از منطقة شمالغرب

بابلسر از منطقة شمال

مشهد از منطقة شمال شرق

كرمانشاه از منطقة غرب

اهواز و بوشهر از منطقة جنوب غرب

بندر عباس از منطقة جنوب

ایرانشهر از منطقة جنوب غرب

زاهدان و زابل و بیرجند از منطقة شرق

اصفهان – یزد – كرمان از مركز

و تهران

علاوه بر نمودارهای فصلی بدست آمده برای دما، بارندگی و فشار QFF، یك نمودار چهارم كه مربوط به شاخص نوسان جنوبی (SO) می باشد، با استفاده از داده های SO كه از كشور استرالیا، ارسال شد، بدست آمد این نمودار نیز برای چهار فصل مشخص شد. شاخص نوسان جنوبی همانطور كه قبلاً نیز ذكر شد، توسط اختلاف فشار استاندارد شدة سطح دریا میان هائیتی و داروین بدست می آید. همانطور كه از نمودارها پیداست این شاخص در سالهای 1965، 1969، 1972، 1976، 1982، 1983، 1986 و 1987 منفی می باشد و منفی بودن شاخص SO به همراه نابهنجاری های مثبت دماهای سطح دریا در شرق اقیانوس آرام جنوبی به معنای وقوع رویداد ENSO می باشد همانطور كه در نمودارها مشخص است بغیر از سالهای نامبرده در بالا، سالهای دیگری نیز دیده می شود كه شاخص SO منفی می باشد ولی این به تنهایی به معنای وقوع رویداد ENOS نمی باشد چرا كه برای وقوع رویداد ENOS بایستی شاخص SO منفی همراه با نابهنجاری های مثبت دماهای سطح دریا در اقیانوس آرام جنوبی باشد.

و اما با بدست آمدن چهار نمودار برای نابهنجاری های دما – بارندگی 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات